PTT AROMEX

คุณสมบัติสินค้า:

[PTT AROMEX] น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในขบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม

หมวดหมู่ : PTT PROCESSING

Share

การใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นเป็นส่วนผสม และใช้สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ และเหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้งานเบาถึงปานกลาง นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นน้ำมันแบบหยอดทิ้งได้ 

คุณสมบัติพิเศษ
• ทนความร้อน ป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน  
• คงทนต่อการเสื่อมสภาพ อายุการใช้งานยาวนาน    
• มีความสามารถในการละลายสูง 

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com