TURBINE

[PTT TERBIN T] น้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์คุณภาพสูง ที่มีคุณสมบัติในด้านการต้านทานการเสื่อมสภาพและทนต่ออุณหภูมิสูง ทำให้สามารถใช้งานในระบบที่ต้องเจอความร้อนสูงได้ยาวนาน รวมทั้งมีคุณสมบัติพิเศษในด้านป้องกันการสึกหรอและป้องกันการเกิดคราบโคลนและวานิชที่เกาะตามชิ้นส่วนต่างๆ

[PTT TERBIN] น้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์ ที่มีคุณสมบัติในด้านการแยกน้ำได้ดีและช่วยลดการเกิดฟองในระบบ ทำให้เทอร์ไบน์คงประสิทธิภาพการใช้งาน และยังช่วยป้องกันการสึกหรอรวมทั้งการเกิดคราบโคลนและวานิชที่เกาะตามชิ้นส่วนต่างๆได้ดี

[PTT TERBIN EP] น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงสำหรับระบบเทอร์ไบน์ที่มีชุดเกียร์ทด ด้วยการผสมสารรับแรงกดคุณภาพสูง (EP: Extreme Pressure Additive) ทำให้สามารถปกป้องชุดเกียร์ทดในระบบเทอร์ไบน์ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในด้านการต้านทานการเสื่อมสภาพและทนต่ออุณหภูมิสูง

Powered by MakeWebEasy.com