PROCESSING

PTT PARAFEX

[PTT PARAFEX] น้ำมันพาราฟินิก (Paraffinic Oil) สำหรับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT RUBFLEX

[PTT RUBFLEX] น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานกลุ่มพาราฟินิก (Paraffinic Oil)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT AROMEX

[PTT AROMEX] น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในขบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT RUBFLO

[PTT RUBFLO] น้ำมันหล่อลื่นพิเศษ ใช้สำหรับกระบวนการ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT RUBTEDA

[PTT RUBTEDA] น้ำมันผสมยางชนิดมลพิษต่ำ (Low aromatic) ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผสมยางเพื่อช่วยให้การผสมยาง และสารเคมีต่างๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามที่กลุ่มประเทศยุโรปกำหนด คือ มีปริมาณ Polyacrylic Aromatic (PCA) ไม่เกิน 3 %

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT RUBBERA

[PTT RUBBERA] น้ำมันผสมยาง ใช้เป็นวัตุดิบสำหรับกระบวนการผสมยางเพื่อให้การผสมยางและสารเคมีต่างๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามที่กลุ่มประเทศยุโรปกำหยด คือ มีปริมาณ Polycyclic Aromactic

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT WHITECH

[PTT WHITECH] น้ำมันหล่อลื่นประเภทพาราฟิน ( Paraffinic oil ) ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีความคงทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี สามารถใช้เป็นน้ำมันในกระบวนการผลิตได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมยาง พลาสติก สิ่งทอ เป็นต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com