PTT

PTT CLEARA SYNTHETIC

[PTT CLEARA SYNTHETIC] น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์คุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยีขั้นสูง ทนความร้อนและป้องกันการสึกหรอได้ดีเยี่ยม ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT AIR TOOL EP

[PTT AIR TOOL EP] น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้สำหรับเครื่องมือลมชนิดรับแรงกดสูง ที่พัฒนาสูตรมาจากน้ำมันแร่คุณภาพสูง ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตแบบสกัดด้วยตัวทำละลายและมีความหนืดสูง ทำให้ได้น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT SLIDEWAY OIL

[PTT SLIDEWAY OIL] น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงที่ถูกออกแบบเพื่อระบบรางเลื่อนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยเพิ่มคุณสมบัติด้านแรงเสียดทานเพื่อป้องกันการเลื่อนไถลและลื่นสะดุดของเครื่องจักรรางเลื่อนด้วยสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการลื่นสะดุด (Anti-slip/stick) พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT MACHINE OIL

[PTT MACHINE OIL] น้ำมันหล่อลื่นสำหรับระบบหยอดทิ้งของเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานล้วน ช่วยหล่อลื่นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT CYLINDER OIL

[PTT CYLINDER OIL] น้ำมันหล่อลื่นประเภทน้ำมันแร่ล้วนที่ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรในโรงงาน อุตสาหกรรมทั่วไปโดยใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นส้าหรับระบบหยอดทิ้ง (Once Through)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT MOLD OIL N 01

[PTT MOLD OIL N 01] น้ำมันทาแบบคอนกรีตชนิดน้ำมันล้วน ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพ ช่วยให้แกะแบบง่าย ลดการเกิดฟองอากาศที่ผิวคอนกรีต ไม่มีกลิ่นฉุน ใช้สำหรับทาแบบหล่อคอนกรีตผนังสำเร็จรูป และงานหล่อแบบคอนกรีตทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT MOLD OIL C

[PTT MOLD OIL C] น้ำมันทาแบบชนิดผสมน้ำ เกรดน้ำมันแร่ (Mineral) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีขาวคล้ายน้ำนม (Milky) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดพาราฟินิก (Paraffinic) คุณภาพสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT PARAFEX

[PTT PARAFEX] น้ำมันพาราฟินิก (Paraffinic Oil) สำหรับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT RUBFLEX

[PTT RUBFLEX] น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานกลุ่มพาราฟินิก (Paraffinic Oil)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT AROMEX

[PTT AROMEX] น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในขบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT RUBFLO

[PTT RUBFLO] น้ำมันหล่อลื่นพิเศษ ใช้สำหรับกระบวนการ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT RUBTEDA

[PTT RUBTEDA] น้ำมันผสมยางชนิดมลพิษต่ำ (Low aromatic) ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผสมยางเพื่อช่วยให้การผสมยาง และสารเคมีต่างๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามที่กลุ่มประเทศยุโรปกำหนด คือ มีปริมาณ Polyacrylic Aromatic (PCA) ไม่เกิน 3 %

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT RUBBERA

[PTT RUBBERA] น้ำมันผสมยาง ใช้เป็นวัตุดิบสำหรับกระบวนการผสมยางเพื่อให้การผสมยางและสารเคมีต่างๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามที่กลุ่มประเทศยุโรปกำหยด คือ มีปริมาณ Polycyclic Aromactic

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT WHITECH

[PTT WHITECH] น้ำมันหล่อลื่นประเภทพาราฟิน ( Paraffinic oil ) ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีความคงทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี สามารถใช้เป็นน้ำมันในกระบวนการผลิตได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมยาง พลาสติก สิ่งทอ เป็นต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT HIVOLT 99 PLUS

[PTT HIVOLT 99 PLUS] น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดผสมสารต้านทานการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น (Inhibited Type) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพพิเศษ ที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน และมีความทนต่อการเกิดปฏิกิรยากับออกซิเจนได้ดี โดยไม่เสื่อมสภาพ มีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT HIVOLT PLUS

[PTT HIVOLT PLUS] เป็นน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) ชนิดผสมสารต้านทานปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น (Inhibited Types) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพพิเศษชนิดพาราฟิน ที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน และมีความทนต่อการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดี โดยไม่เสื่อมสภาพ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT HITEMP 750

[PTT HITEMP 750] น้ำมันถ่ายเทความร้อน เกรดสังเคราะห์ 100% ผลิตจาก Diphenyl Oxide และ Biphenyls ที่มีค่าความจุความร้อนสูง ถ่ายเทความร้อนในสถานะที่ไอระเหย (Vapor Phase) สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีที่อุณหภูมิสูงมาก และมีความทนทานต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดีมาก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT HITEMP 600LT

[PTT HITEMP 600LT] น้ำมันถ่ายเทความร้อนทนความร้อนสังเคราะห์คุณภาพสูง ชนิด Alkyl Benzene และสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Oxidant ทำให้ทนความร้อนได้สูง และมีอายุการใช้งานของน้ำมันได้ยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT HITEMP 600

[PTT HITEMP 600] น้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดทนความร้อนสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic และสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Oxidant ทำให้ทนความร้อนได้สูง และยืดอายุการใช้งานของน้ำมันได้นาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT HITEMP 500

[PTT HITEMP 500] น้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดทนความร้อนสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic และสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Oxidant ทำให้ทนความร้อนได้สูง และยืดอายุการใช้งานของน้ำมันได้นาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT CIRCULAR P

[PTT CIRCULAR P] น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงสำหรับงานอเนกประสงค์หรือใช้ในระบบหมุนเวียน (Circulating Oil) ทั่วไป มีคุณสมบัติโดดเด่นในการแยกน้ำ (Demulsibility) และมีคุณสมบัติการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นดีเยี่ยมเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมทั้งช่วยป้องกันสนิม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT CIRCULAR

[PTT CIRCULAR] น้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานอเนกประสงค์หรือใช้ในระบบหมุนเวียน (Circulating Oil) ทั่วไป มีคุณสมบัติการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นดีเยี่ยมเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมทั้งช่วยป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี ช่วยป้องกันการสึกหรอตลอดการใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT HIFREEZE A

[PTT HIFREEZE A] น้ำมันหล่อลื่นเครื่องคอมเพรสเซอร์อัดสารทำความเย็นประเภทพาราฟินิก ผสมผสานสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานและทนต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้อย่างดีเยี่ยม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT HIFREEZE R

[PTT HIFREEZE R] น้ำมันหล่อลื่นเครื่องคอนเพรสเซอร์อัดสารทำความเย็น ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานแนพธินิกที่คัดสรรมาเฉพาะผสมผสานสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ ช่วยลดการเกิดคราบโคลน เพื่อให้คอมเพรสเซอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT HYCOMSYN FD 270

[PTT HYCOMSYN FD 270] น้ำมันชนิดสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์อัดอากาศแก๊ส กลุ่มไฮโดรคาร์บอน ผสมผสานสารเพิ่มคุณภาพคัดสรรพิเศษ ให้คุณสมบัติด้านการป้องกันการเกิดฟอง อีกทั้งช่วยลดการเกิดตะกอน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยินยอมของข้อกำหนดสารเติมแต่งอาหารจากรัฐบัญญัติ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT AEROL SYNTHETIC S

[PTT AEROL SYNTHETIC S] น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศชนิดสังเคราะห์แท้ 100% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่น รวมถึงยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT COMPRESSOR OIL S

[PTT COMPRESSOR OIL S] น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศชนิดไร้เถ้า ผสมผสานสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ ช่วยให้ปกป้องผิวฟันเฟืองและเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้กับเครื่องคอมเพรสเซอร์ อีกทั้งมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 4,000 ชั่วโมง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT COMPRESSOR OIL

[PTT COMPRESSOR OIL] น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศชนิดไร้เถ้า มีคุณสมบัติด้านการปกป้องอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องจักร อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดคราบจับติดตามอุปกรณ์จำพวกวาล์วและชิ้นส่วนที่ทำงานภายใต้อุณหภูมิสูง ทำให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT METHANA 2740

[PTT METHANA 2740] น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง มีปริมาณเถ้าปานกลาง สมรรถนะสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษ สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PTT METHANA 2540

[PTT METHANA 2540] น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง มีปริมาณเถ้าต่ำ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงและสารเพิ่มคุณภาพที่เลือกสรรแล้ว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในด้านความคงตัวต่อการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนและออกไซด์ของไนโตรเจน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com