RACK & SHELVE SOLUTION

PIPE & JOINTS

เหมาะสำหรับงานโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะไลน์การประกอบ สามารถถอดประกอบ ได้อย่างงายดายและสามารถออกแบบด้วยตนเอง นอกจากนี้บริษัทยังรับออกแบบตามความต้องการ ของลูกค้า หรือประกอบสำเร็จรูป พร้อมส่งให้ ลูกค้าได้เช่นกัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

STACKING PALLET

เป็นชั้ันวางสินค้าที่มีอิสระในการใช้งาน สะดวกและสามารถวางต่อกันได้ ตามแนวสูงในขณะใช้งาน และซ้อนเก็บเมื่อเลิกใช้งาน ทำให้ประหยัดพื้นที่ ในการจัดเก็บ เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจ้ดเก็บสินค้า พาเลทเหล็กแบบซ้อนทับกันได้ เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และจัดเก็บสินค้าในกรณี ที่ไม่ต้องการตั้งชั้นเก็บสินค้าแบบถาวร สามารถทำได้ตามขนาด ที่ต้องการ มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า สูงใช้ร่วมกับ HAND LIFT และ FORK LIFT ได้โดยสามารถรับ น้ำหนัก ได้ระหว่าง 500-2,000 กก./กรง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MOBILE CABINET RACK

ตู้เก็บเอกสารหรือสินค้าแบบเลื่อนได้ ระบบนี้เหมาะ สำหรับการจัดเก็บ เอกสารหรือสินค้าที่มีความเป็นส่วนตัว หรือมีพื้นที่ใน การจัดเก็บไม่มาก เพราะสามารถลดช่องทางเดิน ระหว่างแถวของขั้นเก็บสินค้ามาเพิ่มการจัดเก็บให้ มากขึ้นได้ และสามารถเคลื่อนที่ได้โดยอาศัย ระบบ หมุนด้วยชุดเฟืองและลูกปืนทดแรง ทำให้สามารถเคลื่อน ตู้ได้โดยอาศัยแรงผลักเพียงเบาๆ หรือติดมอเตอร์เพิ่ม ความสะดวกในการใช้งานภายหลังได้ง่ายดาย สามารถ ออกแบบและผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า และ พื้นที่ใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ROLLER RACK

ชั้นวางสินค้าแบบมีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายในตัว เป็นระบบชั้นวางที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น ROLLER เพื่อช่วยให้สินค้าสามารถ เลื่อนไหลไปตามทางได้ โดยสามารถคลื่อนไหวด้วยตัวเองโดยการทำมุมเอียง กับพื้น หรือเพิ่มความสะดวกด้วยการใส่มอเตอร์ขับเคลื่อนเพื่อช่วยเร่งให้สินค้า เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการโดยใช้ระบบ FIRST IN - FIRST OUT (เข้าก่อน - ออกก่อน) เหมาะสำหรับ ใช้งานในคลังสินค้าฝ่ายผลิตหรือศูนย์กระจาย สินค้า ที่มีการเบิกจ่ายสินค้าบ่อยๆ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FLOW RACK

ชั้นวางสินค้าแบบมีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายในตัว เป็นระบบชั้นวางที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น ROLLER เพื่อช่วยให้ สินค้าสามารถเลื่อนไหลไปตามทางได้โดยสามารถเคลื่อนไหว ด้วยตัวเองโดยการทำมุมเอียงกับพื้น หรือ เพิ่มความสะดวก ด้วยการใส่มอเตอร์ขับเคลื่อน เพื่อช่วยเร่งให้สินค้าเคลื่อนที่ได้ อย่างรวดเร็วความต้องการโดยใช้ระบบ FIRST IN-FIRST OUT (เข้าก่อนออกก่อน)เหมาะสำหรับใช้งานในคลังสินค้าฝ่ายผลิต หรือศูนย์กระจายสินค้าที่มีการเบิกสินค้าบ่อยๆ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

DRIVE IN RACK

DRIVE IN RACK ชั้นวางสินค้าแบบทางลึก ระบบนี้เหมาะสำหรับสินค้าที่มีจำนวนต้องจัดเก็บปริมาณมากแต่มีชนิดน้อยประเภท โดยอาศัยพาเลทที่มีคุณภาพสูงใการจัดเก็บ สามารถก็บได้เป็น 2 ระบบคือ - First in - First out (เข้าก่อน - ออกก่อน) - First in - Last out (เข้าก่อน - ออกที่หลัง) โดยสามารถรับน้ำหนักได้ระหว่าง 300-2,000 กก. / พาเลทเพื่อความสะดวก และประหยัดเวลา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CONTILEVER RACK

ชั้นวางสินค้าแบบยาว ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะตามแนวยาว เช่น ท่อ เหล็กเส้น ท่อแป๊ปน้ำ เป็นต้น และไม่จำกัดจำนวนขั้น ไม่จำกัดจำนวนชั้นหรือการใช้งานที่ตายตัวสามารถสั่งทำ ตามน้ำหนักหรือขนาดที่ต้องการได้ รับน้ำหนักได้ระหว่าง 300 -2,000 กก./ชั้น สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนระดับขั้นได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SUPERMARKET SHELF

ชั้นวางสินค้าอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ โชว์รูมสินค้า ร้านขายอุปกรณ์ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต สามารถถอดประกอบติดตั้งได้ง่าย และ เพิ่มความสามารถในการจัดเก็บที่ หลากหลายด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาทิ แผงหลังแบบตะแกรง,แผงหลังแบบ PUNCHING ,แผ่นชั้น,ตะกร้า,บาร์แขวนสินค้า,ฮุกแขวนสินค้า หรือดัดแปลงเป็นชั้นเก็บสินค้า โชว์ประตู และอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายสามารถออกแบบและผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยไม่จำกัดจำนวน การสั่งซื้อขั้นต่ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SELECTIVE RACK

ชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ เป็นชั้นวางที่เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้า ที่มีน้ำหนักระหว่าง 500-4000 กก./ชั้ น สามารถทำความยาวได้ตั้งแต่ 100-300 ชม. ความลึก 50-240 ชม./ความสูง 100-1800 ชม. โดยความสูงนั้นสามารถเพิ่มได้ด้วยการต่อเสา และยังสามารถดัดแปลงเป็น mezzanine floor ด้านบนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดก็บหรือเพิ่มทางเดินชั้นสองเพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า ตัวชั้นวางสามารถเพิ่มวัสดุปูผิวอาทิ ไม้ เหล็ก ฯลฯ เพื่อให้สามารถจัดเก็บสินค้าโดยอาศัย พาเลกคุณภาพต่ำ หรืออาศัยเพียงตัวของสินค้าเอง และได้จัดเป็นชั้นวางที่ได้รับความนิยม สุดเพราะง่ยต่อการใช้งาน และสามารถ รื้อย้าย ถอดประกอบ เพิ่ม-ลด จำนวนชั้นได้ง่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MICRO RACK

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก ขั้นวางสินค้าขนาดเล็ก ชั้นวางแบบนี้เหมาะสำหรับการเก็บ สินค้าที่มีน้ำหนักไม่มาก และมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป ได้รับการออกแบบไว้เพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักระหว่าง 100-250 กก./ ขั้น สามารถทำความยาวได้ตั้งแต่ 50-200 ชม./ ความลึก 30-100 ชม./ ความสูง 50-300 ชม.สำหรับความสูงนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยการต่อเสา เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ และสามารถทำทางเดินด้านบนบริเวณ รอยต่อเสาได้เพื่อความสะดวกในการเบิกสินค้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MEDIUM RACK

ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง ชั้นวางแบบนี้จัดเป็นขั้นวางประเภทเดียวกับ SELECTIVE RACK ได้รับการออกแบบ ให้สามารถก็บสินค้าที่มีน้ำหนักระหว่าง 300-500 กก./ชั้น เหมาะสำหรับคลังสินค้า ใช้แรงงานคนในการจัดเก็บเพราะสามารถพิมวัสดุปูผิว อาทิ ไม้ เหล็ก ฯลฯ เพื่อจัดเก็บสินค้าโดยไม่ต้องอาศัยพาเลทในการจัดเก็บ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MC024

ชั้นวางสินค้าแบบถาดชัก เหมาะสำหรับใช้เก็บสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆ เช่นแม่พิมพ์ มอเตอร์ เครื่องมือที่มีน้ำหนักมาก มีชั้นวางที่สามารถดึงเลื่อนเข้า-ออกได้ สะดวกต่อการจัดเก็บ และนำออกมาใช้งาน เหมาะสำหรับใช้เก็บสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆ เช่นแม่พิมพ์ มอเตอร์ เครื่องมือที่มีน้ำหนักมาก มีชั้นวางที่สามารถดึงเลื่อนเข้า-ออกได้ สะดวกต่อการจัดเก็บ และนำออกมาใช้งาน สะดวกต่อการขน-ถ่ายสินค้า โดยสามารถรับน้ำหนักได้ระหว่าง 300-2,000 กก./ชั้น อีกทั้งยังสามารถออกแบบ และผลิตได้ตามความต้องการ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บสินค้าของลูกค้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com